Studium

 1. Prowadzenie dokumentacji:
  • rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
  • archiwizacja danych,
  • rejestrowanie spraw studenckich, (np. prowadzenie ewidencji studentów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego i studentów biorących aktywny udział w sporcie, w tym zawodników)
 2. Przyjmowanie interesantów.
 3. Wprowadzanie danych oraz dokonywanie zmian w systemie USOS (np. plan zajęć, sylabusy, pensum).
 4. Udział w przygotowaniu raportu rocznego (sprawozdanie finansowe, ewidencja studentów).
 5. Wsparcie kierownika w przygotowaniu planu zajęć dydaktycznych.
 6. Tworzenie list uczestników zajęć dla instruktorów.
 7. Udział w zapewnieniu bazy materialnej do zajęć sportowych na zewnątrz UKSW (sale, sprzęt sportowy).
 8. Udział w organizacji imprez sportowych np. Turniej o Puchar Rektora.
 9. Tworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących wychowania fizycznego oraz oferty dydaktycznej.
 10. Tworzenie i aktualizacja strony Internetowej SWF.
Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach