DLA STUDENTÓW

Kalendarz akademicki 2017/2018

Semestr zimowy

Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich - 27-29 września 2017 r.

  • WNHiS, WNH i WPK  - 27 września 2017 r.
  • WPiA, WFCH - 28 września 2017 r.
  • WBNS, WNP, WSR - 29 września 2017 r.

Pierwszy dzień zajęć oraz Dzień Organizacyjny na studiach stacjonarnych 1 roku, I stopnia na WMP - 25 września 2017 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach niestacjonarnych - od 29 września 2017 r. na studiach stacjonarnych - 2 października 2017 r.

Pierwszy dzień I trymestru1 - 2 października 2017 r.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego - 9 października 2017 r. (dzień wolny od zajęć)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć - 31 października 2017 r.

Rekolekcje adwentowe - 11-13 grudnia 2017 r.

Ostatni dzień zajęć I trymestru - 13 grudnia 2017 r.

Opłatek uniwersytecki - 21 grudnia 2017 r.

Sesja egzaminacyjna I trymestru - 14-20 grudnia 2017 r.

Przerwa świąteczna - od 21 grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018 r.

Pierwszy dzień II trymestru - 2 stycznia 2018 r.

Sesja poprawkowa I trymestru - 8-19 stycznia 2018 r.

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych - 29 stycznia 2018 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych - od 30 stycznia do 9 lutego 2018 r.

Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych - od 10 do 16 lutego 2018 r.

Semestr letni

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów - od 17 lutego 2018 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych - 20 lutego 2018 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych - 19 lutego 2018 r.

Sesja poprawkowa semestru zimowego - od 26 lutego do 9 marca 2018 r.

Ostatni dzień zajęć II trymestru - 19 marca 2018 r.

Sesja egzaminacyjna II trymestru - 20-28 marca 2018 r.

Przerwa świąteczna - od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

III trymestr – praktyki studenckie - 3 kwietnia do 30 czerwca 2018 r.

Sesja poprawkowa II trymestru - 9-20 kwietnia 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć - 2 i 4 maja 2018 r.

Święto UKSW oraz promocje doktorskie i habilitacyjne2 - 28 maja 2018 r. (dzień wolny od zajęć)

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim - 15 czerwca 2018 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych - od 18 do 30 czerwca 2018 r.

Sesja poprawkowa semestru letniego - od 3 do 16 września 2018 r.

 *UWAGA:

  • W czasie Dni Organizacyjnych UKSW odbywają się obowiązkowe szkolenia BHP, spotkania z dziekanami oraz szkolenia prowadzone przez Samorząd Studentów UKSW z praw i obowiązków studentów.
  • 28 marca 2018 r. (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się według planu czwartkowego.

 

            1 dotyczy kierunków o profilu praktycznym, które zdecydowały się na organizację zajęć w trybie trzysemestralnym.

            2 obchody Święta UKSW rozpoczną się Mszą Świętą w kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w dniu 27 maja 2018 r. o godzinie 9.00.

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach