DLA STUDENTÓW

2018/2019

HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO

SEMESTR ZIMOWY

Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów
I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich:

26-28 września 2018

- WNHiS, WPK, WMP

26 września 2018

- WPiA, WFCh

27 września 2018

- WBNS, WNP, WSR, WNH

28 września 2018

Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów

28 września 2018

Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych

1 października 2018

Pierwszy dzień I trymestru*

1 października 2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

8 października 2018 (wolny od zajęć)

Dzień wolny od zajęć

2 listopada 2018

Ostatni dzień zajęć I trymestru

14 grudnia 2018

Opłatek uniwersytecki

20 grudnia 2018

Sesja egzaminacyjna I trymestru

17-21 grudnia 2018

Przerwa świąteczna

24 grudnia 2018 - 2 stycznia 2019

Pierwszy dzień II trymestru

7 stycznia 2019

Sesja poprawkowa I trymestru

7-18 stycznia 2019

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych

28 stycznia 2019

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych

29 stycznia - 8 lutego 201

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego

29 stycznia 2019

Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych

11-15 lutego 2019

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów

od 15 lutego 2019

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych

18 lutego 2019

Sesja poprawkowa semestru zimowego

25 lutego - 8 marca 2019

Ostatni dzień zajęć II trymestru

22 marca 2019

Sesja egzaminacyjna II trymestru

25-29 marca 2019

Pierwszy dzień zajęć III trymestru

1 kwietnia 2019

Sesja poprawkowa II trymestru

8-17 kwietnia 2019

Przerwa świąteczna

17-23 kwietnia 2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć

2 i 27 maja 2019

Święto UKSW oraz promocje doktorskie i habilitacyjne

28 maja 2019 (wolny od zajęć)

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim i III trymestrze

14 czerwca 2019

Sesja egzaminacyjna

17-30 czerwca 2019

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego

17 czerwca 2019

Sesja poprawkowa semestru letniego

9-21 września 2019

* Dotyczy kierunków o profilu praktycznym, które zdecydowały się na organizację zajęć w trybie trzysemestralnym.

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach