Zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym

Zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne dla studentów UKSW w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 realizowane są za pomocą platformy Moodle.Szczegóły zaliczenia, a także sposoby realizacji przedmiotu są dostępne uprawnionym studentom na Moodle (dostęp mają studenci zapisani na zajęcia w USOSweb).

Jak uzyskać dostęp do platformy e-learningowej? --> przeczytaj tutaj

Komunikat dla studentów czynnie uprawiających sport

Szanowni Państwo, SWF UKSW prosi studentów czynnie uprawiających sport: Czytaj dalej »

Jak uzyskać dostęp do platformy elearningowej?

  • należy wpisać do przeglądarki https://login.uksw.edu.pl/cas/login
  • z listy serwisów wybieramy drugą pozycję Moodle
  • wpisujemy Login i hasło tak, jak do USOSweb
  • jeżeli jest to pierwsze logowanie to należy dokończyć rejestracji (uzupełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką)

Opłata za warunek z zajęć wychowania fizycznego

Prosimy zapoznać się z §7 pkt. 8 w Zarządzeniu Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2020/2021.

Subskrybuje zawartość