Wolne miejsca na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2017/2018

Poniże przedstawiamy listę zajęć wychowania fizycznego, na które są wolne miejsca. Zapisać się na te zajęcia można w sekretariacie, telefonicznie (w godzinach od 9.00 do 13.00 od poniedzioałku do piątku) lub drogą mailową. Studium Wychowania Fizycznego w miarę systematycznie będzie aktualizować listę wolnych miejsc. Read more »

Dyżur Kierownika Studium Wychowania Fizycznego

Dyżur Kierownika Studium Wychowania Fizycznego mgra Artura Koniora od 16 października będzie się odbywać w poniedziałki o godz. 8:30 - 10:00 i środy o godz. 8:00 - 9:00

Lokalizacje zajęć Nordic Walking

Miejsce zbiórki studentów zapisanych na zajęcia  nordic walking: Read more »

11 października dyżur mgr Barbary Głasek zostaje odwołany

W sprawie przepisania osiągnięć z przedmiotu wychowanie fizyczne

Od Roku Akademickiego 2017/2018 studenci UKSW, którzy uzyskali  zaliczenie  przedmiotu Wychowanie Fizyczne na innej Uczelni/kierunku przepisują osiągnięcia z przedmiotu bezpośrednio w Dziekanatach Wydziałów. Odbywa się to na zasadach ogólnych bez konieczności wnoszenia o opinię do Kierownika Studium Wychowania Fizycznego.

Terminy spotkań organizacyjnych dla studentów zapisanych na zajęcia wychowania fizycznego

Zajęcia w salach rozpoczynają się od 10 października. Od 2 października do 5 października studentów obowiązuje spotkanie organizacyjne. Terminy i godziny spotkań organizacyjnych zostaną wkrótce umieszczone na stronie SWF. Prosimy o wybranie dowolnej godziny w terminach, kiedy prowadzący spotkań są dyspozycyjni.

Spotkania organizacyjne: Read more »

W sprawie punktów ECTS za zajęcia wychowania fizycznego

Od semestru letniego 2016/2017 zajęciom wychowania fizycznego, zgodnie z Uchwałą Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 roku, nie przypisuje się punktów ECTS.

Subskrybuje zawartość