Zmiana dyżuru Kierownika SWF

Dyżur Kierownika SWF odbywa się w środy w godz. 8.00-9.00

Opłata za warunek z zajęć wychowania fizycznego

Prosimy zapoznać się z Zarządzeniem 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 Read more »

Subskrybuje zawartość