Zmiana dyżuru Kierownika SWF

Dyżur Kierownika SWF odbywa się w środy w godz. 8.00-9.00

Opłata za warunek za zajęcia wychowania fizycznego

Zarządzenie Nr 46/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach