W sprawie przepisania osiągnięć z przedmiotu wychowanie fizyczne

Od Roku Akademickiego 2017/2018 studenci UKSW, którzy uzyskali  zaliczenie  przedmiotu Wychowanie Fizyczne na innej Uczelni/kierunku przepisują osiągnięcia z przedmiotu bezpośrednio w Dziekanatach Wydziałów. Odbywa się to na zasadach ogólnych bez konieczności wnoszenia o opinię do Kierownika Studium Wychowania Fizycznego.

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach