Opłaty za powtarzanie zajęć wychowania fizycznego

Prosimy zapoznać się z Zarządzeniem 46/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Opłaty za powtarzanie zajęć wychowania fizycznego określone są w par. 4, pkt. 8. Informujemy, że wszelkie sprawy związane z wpisem warunkowym są załatwiane w macierzystym dziekanacie studenta. Student przed rejestracją na zajęcia wychowania fizycznego powinien złożyć prośbę do Studium Wychowania Fizycznego o udostępnienie mu rejestracji na zajęcia.

Pobierz

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach