Regulamin Studium Wychowania Fizycznego

Uchwała Nr 52/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Regulamin

Zarządzenie Nr 17/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach