Działalność Studium

 

10 listopada 2008 r. – promocja Studium Wychowania Fizycznego w formie dnia rekreacji dla studentów UKSW. W ramach promocji odbyły się następujące zajęcia: taniec towarzyski nowoczesny, muzyka, ciało, umysł – warsztaty taneczne, combat kalaki, aerobik pilates, relaksacja z nauką masażu, siłownia.

Studenci zapoznali się z innymi dyscyplinami sportowymi niż te, na które uczęszczają w trakcie zajęć. SWF zorganizował dla nich rozrywkę na wysokim poziomie.

3 kwietnia 2011 r.– zostały zorganizowane przez Studium Wychowania Fizycznego nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla studentów UKSW – Fitness Maraton. Imprezę poprowadziły mgr Barbara Głasek i mgr Małgorzata Koperska. Ogólnym założeniem było pokazanie uczestnikom możliwości spędzania w sposób aktywny wolnego czasu i promocja zdrowego stylu życia. Zajęcia zostały przeprowadzone  w sali lustrzanej nieodpłatnie udostępnionej w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9a.

27 maja (piątek) 2011 r.– zorganizowane przez Studium występy taneczne studentek UKSW uświetniły obchody Święta Uczelni. Grupę taneczną stanowiły dziewczęta uczestniczące w programowych zajęciach wychowania fizycznego w zakresie tańca. Choreografię opracowała pani Ewa Czartoryska – Stanisławska, która od dwóch lat wspópracuje z naszą jednostką.

30 maja (poniedziałek) 2011 r.- 3 czerwca 2011 (piątek) –wspólnie z Samorządem Studentów UKSW zorganizowany został Turniej o Puchar Rektora UKSW. W programie eventu znalazły się różne dyscypliny sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, biegi przełajowe, szachy. Dodatkowo odbyły się pokazy samoobrony przygotowane przez pana Józefa Boguckiego i combat kalaki zorganizowane przez pana Bogdana Strzemiecznego.

20 czerwca – 3 lipca 2011r. – Studium Wychowania Fizycznego zorganizowało cykl zajęć Fitness Lato. Adresaci imprezy sportowej: studenci i pracownicy UKSW. Ogólne założenia programu: intensywne kształtowanie sylwetki i promocja zdrowego stylu życia. Zajęcia poprowadziła Joanna Jesionowska, absolwentka kursu Fitness w Polskiej Akademii Sportu, opiekunem była Barbara Głasek.

20-25 maja 2012 r. – Samorząd Studentów UKSW przy współpracy ze Studium Wychowania Fizycznego UKSW, Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany, Urzędem miasta stołecznego dzielnicy Bielany oraz Akademickim Związkiem Sportowym UKSW zorganizował po raz drugi Turniej o Puchar Rektora UKSW.


28 maja 2012 r. – zorganizowane przez Studium występy taneczne studentek UKSW uświetniły obchody Święta Uczelni. Grupę taneczną stanowiły dziewczęta uczestniczące w programowych zajęciach wychowania fizycznego w zakresie tańca. Choreografię opracowała pani Ewa Czartoryska-Stanisławska, która od dwóch lat współpracuje z naszą jednostką.


18-19 kwietnia 2012 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar przechodni Kierownika Studium Wychowania Fizycznego. Do zawodów zgłosiło się jedenaście drużyn z różnych wydziałów. Wszystkie mecze zostały rozegrane systemem do dwóch setów (25 pkt.) lub do trzech setów (15 pkt.).
Wyniki:
I miejsce - Kruche Pączki (WMP);
II miejsce - TK UKSW (WNHiS);
III miejsce - Socjopaci (WNHiS).

20-21 marca 2013 r. odbył się II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przechodni Studium Wychowania Fizycznego UKSW. W Turnieju wzięło udział 9 drużyn.

Wyniki:
I miejsce - Bad Boys Team (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)
II miejsce - Kruche Pączki (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)
III miejsce - Aby Do Przerwy (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

26 czerwca 2014 r. Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pozytywnie opiniuje powołanie mgra Artura Koniora na kierownika Studium Wychowania Fizycznego (I kadencja od października 2014 do 2016 r.)

23 maja 2015 r. po raz pierwszy Studium Wychowania Fizycznego zorganizowalo spływ kajakowy dla pracowników UKSW.

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach