Dyżur dr Barbary Głasek

Uprzejmie informujemy, że planowany w dniu 20 stycznia dyżur instruktora dr Barbary Głasek zostaje przeniesiony jednorazowo na dzień 19 stycznia 2022 r. (środa), godz. 8.00 - 9.00.

Godziny rektorskie - 3 listopada 2021 r.

Studium Wychowania Fizycznego informuje, że w dniu 3 listopada 2021 r. od godziny 11:00 do godz. 14:00 decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia na Uniwersytecie obowiązują godziny rektorskie. Zajęcia na studiach stacjonarnych są odwołane w godzinach 11:00-14:00.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zajęcia dydaktyczne z  wychowania fizycznego w roku akademickim 2021/2022 rozpoczynają się od dnia 4 października

Rejestracja na zajęcia wf - semestr zimowy 2021/2022

Studium Wychowania Fizycznego informuje, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów uprawnionych (prosimy o sprawdzanie planu zajęć na swoim Wydziale!!!) rozpocznie się 22 września 2021 roku o godz. 18.00 i potrwa do dnia 1 października do godz. 23:59.

Opłata za warunek za zajęcia wychowania fizycznego

Zarządzenie Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2021/2022

Ważne. Zmiana numeru telefonu

Uwaga!!! Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego od dnia 1 marca 2021 roku zmienia numer telefonu. Aktualny numer telefonu to 22 380 97 05 (wew. 485)

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach